Tahukah Anta?

Tahukah anta?
Setiap mu’min itu adalah bersaudara sebenarnya.(49:10)

Tahukah anta?
Setiap manusia yang mengaku beriman dan mereka pasti akan diuji bagi membuktikan keimanan mereka.(29:2)

Tahukah anta?
Bahwa tingkatan cinta dihati kita sebenarnya ALLAH – RASULULLAH – JIHAD sebelum lain2nya(9:24)

Tahukah anta?
Bahwa dunia ini sebenarnya adalah satu permainan dan melalaikan.(57:20)

Tahukah anta?
Kaum yahudi dan nasrani selamanya tidak akan redha dengan kita sehingga kita mengikut cara hidup mereka. (2:120)

Tahukah anta?
Bahwa mereka yang tidak menggunakan pancaindera untuk melihat ayat-ayat allah mereka sebenarnya diumpama seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lagi (7:179)

Tahukah anta?
Bahwa mereka yang kafir/ingkat kepada ayat2 Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka, setiap kali kulit mereka hangus akan diganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab itu berulang2 kali. (4:56)

Tahukah anta?
Bahwa wanita-wanita, anak-anak, harta dijadikan terasa indah di pandangan mata kita sedang akhirat itulah tempat kembali yang baik. (3:14)

Tahukah anta?
Bahwa lelaki2 yang baik untuk perempuan yang baik dan sebaliknya. (24:36)

Tahukah anta?
bahwa laki2 diwajibkan menahan pandangan dari wanita2 dan menjaga kemaluan mereka (24:30)

Tahukah anta?
Bahwa perempuan diwajibkan menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka serta memakai tudung hinggamenutupi dada mereka (24:31)

Tahukah anta?
Bahwa kita diwajibkan untuk taat ibu bapak kita (46:15)

Tahukah anta?
Bahawa allah telah menyediakan kefasikan dan ketaqwaan untuk kita memilih antara keduanya dan tiada jalan pertengahan. (91:8)

Tahukah anta?
Manusia telah sanggup memikul amanah untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini lalu tidak melaksanakannya,sungguh manusia itu amat zalim dan boodoh (33:72)

Tahukah anta?
sesungguhnya jalan islam ini adalah sangat jauh sekali. (9:42)

Tahukah anta?
Bahawa rasulullah s.a.w adalah contoh tauladan kita yang terbaik. (33:21)

49:10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

29:2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi?

9:24. Katakanlah: “jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

57:20. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

2:120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

7:179. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

4:56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

3:14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

24:26. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)

24:30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

24:31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

46:15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.”

91:8. maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.

33:72. Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat[1233] kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,

9:42. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: “Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu.” Mereka membinasakan diri mereka sendiri[644] dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

33:21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

TAHUKAH ANTA?

?    SENANTIASA BERBAIK SANGKA KEPADA ALLAH
Kita sebagai orang mukmin hendaklah senantiasa berbaik sangka kepada Allah SWT, agar kita mendapat tempat yang baik di sisi-Nya. Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya sebelum baginda wafat melalui hadits yang diulanginya sebanyak tiga kali yang artinya: “Janganlah salah seorang di antara kalian meninggalkan dunia kecuali berada dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah SWT.”

?    MATI DALAM MENGUCAP “LAA ILAAHA ILLALLAH”
AKAN MASUK SURGA
Mu’adz RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan kalimat Laa Illaha Illallah maka dia akan masuk surga.”(HR. Abu Daud dan Al-Hakim)

?    MEMULAI PERBUATAN YANG BAIK DENGAN SEBELAH KANAN
Aisya RA menceritakan, “Rasulullah SAW suka memulai sesuatu dengan sebelah kanan, mengambil, memberi dengan tangan kanan, dan baginda dalam segala urusannya senang memulai dengan sebelah kanan.” (HR An-Nasa’i)

?    SUNNAH BERKAWAN DENGAN ORANG-ORANG SOLEH
Kita dianjurkan untuk berkawan dengan orang-orang soleh dan yang membuat amal kebajikan. Dari Abu Musa RA, Nabi SAW bersabda: “ Sesungguhnya perumpamaan teman yang soleh itu seperti pembwa minyak wangi. Kemungkinan engkau hanya dapat mencium aroma keharumannya. Sedangkan tukang bakar besi mungkin akan membakar bajumu atau engkau akan mencium darinya bau yag tidak sedap.” (Muttafaqun ‘Alaih)

?    SEJARAH SHALAT JUM’AT PERTAMA
Dari Abu Mas’ud Al-Anshari berkata: “Orang Muhajirin yang pertama kali dating ke Madinah ialah Mush’ab bin Umair. Dialah yang pertama kali mengumpulkan manusia di hari Jum’at. Dia mengumpulkan manusia sebelum Rasulullah datang, dan mengerjakan shalat Jum’at bersama mereka. Pada waktu itu jumlah mereka sebanyak 12 orang laki-laki.

?    TEMPAT SHALAT DI BUMI TURUT MENANGIS
Tahukah anta bahwa apabila orang-orang yang beriman dan beramal soleh meninggal dunia, ada mahluk Allah yang menangisinya tempat shalatnya di bumi dan tempat pendakian amalnya di langit.
Saidina Ali bin Abi Thalib RA berkata: “Apabila seorang hamba Allah meninggal dunia, dia akan ditangisi oleh temapt shalatnya di bumi, serta tempat pendakian amalnya di langit. Saidina Ali kemudian membaca firman Allah SWT yang artinya: “ Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi tangguh.” (Ad-Dukhaan:29)

?    ORANG YANG DIPENJARA TIDAK WAJIB SHALAT JUM’AT
Ibnu Abidin di dalam kitab Al-Hasyiyah menyatakan, “Shalat Jum’at tidak wajib atas orang-orang yang dipenjarakan karena dizalimi, seperti orang yang dipenjarakan karena tidak mampu membayar disebabkan jatuh miskin. Namun, jika ia mampu membayar hutang, tetapi dia tidak mau membayar, sehingga dia dipenjarakan, maka dia wajib shalat Jum’at. Jika orang yang dipenjara mampu mengerjakan shalat Jum’at dan dia mengerjakan maka shalatnya sah dan terlaksana shalat fardu baginya.”

?    MENGERJAKAN SHALAT WITIR
Tahukah anta bagaimana mengerjakan shalat witir menurut Mazhab Syafi’i dan Mahzab Hanafi. Menurut Syafi’i shalat witir itu hanya satu rakaat saja sesudah dua rakaat. Sementara Mazhab Hanafi menetapkan shalat witir dilakukan tiga rakaat seperti melakukan shalat Maghrib.

?    ISTRI WAJIB TAAT DALAM HAL PAKAIAN
Istri wajib taat mengikuti perintah suaminya. Apabila keluar rumah hendaklah berpakaian menutupi aurat sesuai dengan syariat agama. Jika hal itu diabaikan, Anda melakukan dosa. Sebaliknya jika perintah suami bertentangan dengan ajaran agama, seperti menyuruh Anda berpakaian tidak menutup aurat dengan dandanan yang mencolok mata, maka perintahnya itu jangan dituruti dan Anda tidak berdosa karena tidak mematuhi kehendaknya.

?    40 HARI BERJAMA’AH BEBAS DARI API NERAKA
Alangkah beruntungnya orang yang dapat membebaskan diriya dari api neraka. Di dunia ini saja mengetahui keuntungan yang akan didapatnya dengan syarat dia benar-benar beriman.
Rasulullah SAW bersabda: “ Barang siapa mengerjakan shalat-shalatnya selama empat puluh hari berjama’ah, tidak ketinggalan sau takbiratul ihram sekali pun, maka Allah SWT, akan menulisnya bagi dua kebebasan, yaitu : kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka.”

?    ORANG-ORANG KAFIR MERUGI TIDAK MELIHAT ALLAH
Orang-orang kafir akan merugi, karena tidak dapat melihat Allah SWT di akhirat disebabkan mereka telah masuk Neraka Jahim untuk menerima siksaan. Kata Imam Malik RA, musuh-musuh Allah SWT di akhirat tertutup, sehingga tidak dapat melihat Allah SWT, sedangkan Allah memperlihatkan kebesaran-Nya kepada kekasih-kekasih-Nya (para wali) sehingga mereka dapat melihatnya.

?    PENGERTIAN ZUHUD
Tahukah Anta, apa yang dimaksud dengan zuhud? Zuhud adalah menghapuskan rasa terikat dan kecenderungan mencintai dunia, karena tumpuan pikiran dan hidupnya hanya tertuju untuk mendapatkan ridha Allah SWT atau untuk memikirkan nasibnya di akhirat kelak.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s